Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GR EN
Testing your way to safety
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Αναλύσεις ανά Τομέα > Nερό > Φυτοφάρμακα
ΦυτοφάρμακαΤιμοκατάλογος

Τα φυτοφάρμακα εισέρχονται στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα κυρίως μέσω των απορροών (runoff) από τις καλλιέργειες και απαντώνται κατά κύριο λόγο στις αγροτικές περιοχές αλλά και σε αστικές.  Περίπου 800 δραστικές ουσίες χρησιμοποιούνται παγκοσμίως,  όπου η κάθε μια από αυτές έχει διαφορετικές φυσικές, χημικές και τοξικές ιδιότητες. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι τα οργανοχλωριωμένα, τα οργανοφωσφορικά, τριαζίνες,  καρβαμιδικά και αμιδικά φυτοφάρμακα και το glyphosate.
 
Κάθε χρόνο, δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες κιλά δραστικών χρησιμοποιούνται στις αγροτικές και στις αστικές περιοχές, με φυσικό επακόλουθο τα φυτοφάρμακα να είναι δυναμικοί επιμολυντές των πηγών νερού και να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον.
 
Στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης έχει νομοθετηθεί για το πόσιμο νερό μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση 0.1 μg/l για κάθε φυτοφάρμακο ενώ για το σύνολο των φυτοφαρμάκων η μέγιστη συγκέντρωση είνια 0.5 μg/l. Στην περίπτωση των aldrin, dieldrin, heptachlor και heptachlor epoxide η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση είναι 0.030 µg/L (Οδηγία 98/83/ΕΚ).
 
Στα εργαστήρια Tsakalidis Analysis&Testing για την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση των φυτοφαρμάκων χρησιμοποιούμε μεθόδους που βασίζονται στην υγρή-υγρή εκχύλιση ή στην εκχύλιση στερεάς φάσης και αναλύουμε τα δείγματα με την βοήθεια υγρής ή αέριας χρωματογραφίας με διαφορετικούς τύπους ανιχνευτών (MS, ECD, NPD, PDA)
Παρασιτοκτόνα Αλογονωμένα
 
Aldrin & Dieldrin Endosulfan α-,β- & sulfate Penconazol
Bromopropylate Endrin Profenofos
Chlordane cis & trans Ethalfluralin Procymidone
Chlorothalonil Fenarimol Pyrifenox
Cyfluthrine HCH –α Quinoxyfen
Cyhalothrine-λ HCH –β Quintozene
Cypermethrin HCH -γ (lindane) Tetrachlorvinphos
DDT/DDD/DDE Heptachlor Tetradifon
Deltamethrin Heptachlor epoxide endo Triadimefon
Dinitramine Hexachlorobenzene Trifluralin
Diniconazole Iprodione Vinchlozoline
 
 
 
Παρασιτοκτόνα Οργανοφωσφορικά
 
Azinphos-Et Ethoprophos Phosalone
Azinphos-Me Etrimfos Phosmet
Bromophos-Et Fenamiphos Phosphamidon
Bromophos-Me Fenthion Pirimiphos-Et
Chlorfenvinphos Heptenophos Pirimiphos-Me
Cadusaphos Malathion Prothiophos
Chlorpyriphos-Et Methidathion Pyrazophos
Chlorpyriphos-Me Parathion Quinalphos
Diazinon Paraoxon-Me Triazophos
Ethion Phorate  
 
 
Παρασιτοκτόνα Αζωτούχα
 
Atrazine Cyproconazole Myclobutanil
Bitertanol Cyprodinil Pirimicarb
Benfuracarb

Fenoxycarb

Prometryn
Carbaryl Fludioxonil Simazine
Carbofuran Metalaxyl Terbuthylazine
Cyanazine Metribuzin Tebuconazole