Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GR EN
Testing your way to safety
Αρχική σελίδα > Νέα > Πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (FCM) στο νέο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
22/07/2022
Πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (FCM) στο νέο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (FCM) είναι μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τα τρόφιμα ή προορίζονται να έρθουν σε επαφή με αυτά. Δηλαδή όταν λέμε FCM εννοούμε τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων αλλά και τα οικιακά ή βιομηχανικά σκεύη και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά, την αποθήκευση, την προετοιμασία, την παραγωγή και το σερβίρισμα των τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (E.Ε.) 1935/2004, τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα για να είναι κατάλληλα προς χρήση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και δεν επιφέρουν απαράδεκτη μεταβολή στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.

Τα πλαστικά είναι από τα ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούμενα FCM επειδή είναι ανθεκτικά, ελαφριά, ελαστικά, οικονομικά, ασφαλή για τα τρόφιμα και μπορούν να ανακυκλωθούν και να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων. Η δυνατότητά τους να ανακυκλώνονται είναι το χαρακτηριστικό που τα έχει κάνει ακόμα πιό δημοφιλή. Στις μέρες μας, οι καταναλωτές απαιτούν βιωσιμότητα και αειφορία για τα προϊόντα και τις συσκευασίες που αγοράζουν και οι κυβερνήσεις θέλουν να επιτύχουν μια πραγματικά κυκλική οικονομία προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της μέχρι σήμερα γραμμικής.

Έτσι τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα να πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα.

Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο

Στην ΕΕ, τα πλαστικά PCR που χρησιμοποιούνται ως FCM πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 0282/2008 και η διαχείριση της διαδικασίας αυτής πρέπει να γίνεται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης για την ορθή παραγωγική πρακτική (GMP) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2006. Αυτό ισχύει είτε το νέο FCM περιέχει 100% PCR είτε ένα ποσοστό από PCR.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 282/2008 θεσπίστηκε αρχικά με κύριο στόχο την ανακύκλωση του τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (rPET).

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση πλαστικών και τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλών. Η Οδηγία (ΕΕ) 094/2019 περιλαμβάνει στόχους ανακύκλωσης και συγκεκριμένες ημερομηνίες επιβολής καθώς και απαιτήσεις μείγματος PET για φιάλες ποτών χωρητικότητας έως και τριών λίτρων. Ειδικά για τις πλαστικές συσκευασίες, έχουν οριστεί στόχοι ανακύκλωσης στο 50% για το 2025 και 55% το 2030, ενώ στην παραγωγή πλαστικών φιαλών έχει οριστεί στόχος για ελάχιστη χρήση ανακυκλωμένου PET (rPET) στο 25% το 2025 και στο 30% το 2030.

Ο κλάδος της κατασκευής πλαστικών FMC, ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρώπης για περιορισμό της ταφής των αποβλήτων,  για ενίσχυση της ανακύκλωσης και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών,  πρέπει να παράγει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 0010/2011. Δηλαδή, είτε τα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά είτε όχι, πρέπει πάντα να σέβονται τη συνολική μετανάστευση και τα ειδικά όρια μετανάστευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 10/2011. Η συγκεκριμένη νομοθεσία, περιλαμβάνει και τον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών (Union List) για την κατασκευή πλαστικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς και κατευθύνσεις για την παρουσία των ακούσια προστιθέμενων ουσιών (NIAS).

Σε συνδυασμό με την παραπάνω νομοθεσία, η ομάδα της EFSA για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες και τα βοηθήματα επεξεργασίας (CEF) έχει αξιολογήσει πολλές διαδικασίες παραγωγής rPET, ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (rHDPE) και ανακυκλωμένου πολυπροπυλενίου (rPP) πλαστικών για χρήση σε FCM και έχει εκφράσει τις επιστημονικές της απόψεις σχετικά με την καταλληλότητά τους ως FCM.

Πρόσφατα, επίσης η EFSA εξέδωσε και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης που αποτελούν τη βάση για τις διαδικασίες παραγωγής rPET, rPP ή rHDPE όσον αφορά στην ασφάλεια.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε

Η Tsakalidis Analysis & Testing, διαθέτοντας μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων, που υποστηρίζετε από σύγχρονο εξοπλισμό (FT-IR, ICP-MS, GC-MS, LC-MS-MS,  PLC), μια μοναδική ιδιωτική βιβλιοθήκη με φάσματα ταυτοποιημένων ουσιών (NIAS) ως αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία και ένα ευρύ πεδίο διαπιστευμένων αναλύσεων, μπορεί να σας υποστηρίξει ώστε τα προϊόντα σας να συμμορφώνονται με το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση  πολύπλοκων παραγωγικών διαδικασιών,  προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τάσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Για επιπλέον ενημέρωση, επικοινωνήστε μαζί μας στα sales2@tsakalidislabs.gr ή/και 210 4175865.